ارتباط با ما

آدرس دفتر

تبریز - چهار راه شهید بهشتی -خیابان مدرس  ساختمان سیمرغ واحد 15 و 14

 

کد پستی : 5136998951

 

تلفن :

35253520 - 041

35247142 - 041

35234535 - 041

فاکس :

35253520 - 041

35247142 - 041

35234535 - 041

ایمیل :

heramomran@yahoo.com