پرسنل

                                                       کادر فنی و مهندسی و عناصر کليدیشـركت هـرم عمران آذر

رديف نام ونام خانوادگی سمت پــــايه معلومات سابقه
مــدرک تحصيلی رشته
1 ياشار قويمي مدير پروژه كارشناسي ارشد عمران- مديريت پروژه 24 سال
2 وحيد رسولزاده باغميشه مدير پروژه كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه 24 سال
3 نبي قويمي مدير پروژه كارشناسي ارشد مهندسي عمران سازه 17 سال
4 رضا سرافراز مدير پروژه كارشناسي عمران 23 سال
5 فرهاد میرزایی رئيس کارگاه كارشناسي عمران 17 سال
6 یاسر اولاد عبدالهی اقدم رئيس کارگاه کارشناسی عمران 11 سال
7 سيد بهزاد باقر منش رئيس کارگاه كارشناسي معماری 10 سال
8 خليل خليل زاده رئيس کارگاه كارشناسي عمران 18 سال
9 آرش طاهری آشتيانی رئيس کارگاه كارشناسي ارشد عمران 19 سال
10 طلحه عباسی رئيس کارگاه كارشناسي عمران 18 سال
11 صالح غفارزاده عصر كادر فني و مهندسي کارشناسی عمران 13 سال
12 فريد شکری شيروانی كادر فني و مهندسي کارشناسی مکانيک 28 سال
13 سينا سلطانی كادر فني و مهندسي کارشناسی مکانيک حرارت و سيالات 12 سال
14 ميثم عباس زاده كادر فني و مهندسي كارشناسي مکانيک حرارت و سيالات 4 سال
15 مهرداد محمودی كادر فني و مهندسي كارشناسي مکانيک حرارت و سيالات 4 سال
16 داريوش ذوالاکتاف ثانی كادر فني و مهندسي کارشناسی برق 8 سال
17 امیر شرقی كادر فني و مهندسي کارشناسی برق قدرت 9 سال
18 محمد علی يوسف پور كادر فني و مهندسي كارشناسي عمران 38 سال
19 حسين صمد مطلق مترور كارشناسي عمران 16 سال
20 هدايت مختاری خطيبی معاون اجرايی كارشناسي عمران 14 سال
21 مهدی عزیزی بهروز معاونت اجرایی کارشناسی ارشد معماری 10 سال
22 صادق سلطانی علويق معاون اجرايی كارشناسي عمران 16 سال
23 عادل ساعی معاون اجرايی كارشناسي عمران 13 سال
24 ياشار عنصرودی معاون اجرايی كارشناسي عمران 13 سال
25 مسعود طاهری معاون اجرايی كارشناسي عمران 12 سال
26 بهرام درویشی جلفایی معاون اجرايی كارشناسي عمران 11 سال
27 مهدی اکبری باویلی معاون اجرایی کارشناسی عمران 12 سال
28 علی حاجی پور كادر فني و مهندسي کارشناسی عمران 15 سال
29 علیرضا خوش بهار آذر كادر فني و مهندسي کارشناسی عمران 15 سال
30 ساناز یزدان کریمی كادر فني و مهندسي کارشناسی عمران 20سال
31 زهره جابری كادر فني و مهندسي کارشناسی معماری 7 سال
32 امير حسين احباب معاون اجرايی كارشناسي عمران خاک 6 سال
33 سالار کيا نسب کادر فنی و مهندسی كارشناسي عمران 8 سال
34 احسان دودانلو کادر فنی و مهندسی کارشناسی ارشد عمران 5 سال
35 پروانه یکی تا كادر فني و مهندسي کارشناسی ارشد برق - الکترونیک 5 سال
36 اکبر فکری گله خانه کارشناس و ناظر ایمنی کارشناسی HSE 11 سال
37 مهدي طهماسب پور كادر دفتري كارشناسي ارشد حسابداري 13 سال
38 مهدی عباسی مديرمالی كارشناسي حسابداري 10 سال
39 فاطمه اکبر پور مديرحسابداری کارشناسی حسابداري 13 سال
40 سحر طاهروردي مدير امور اداری كارشناسي مهندسي كامپيوتر نرم افزار 12 سال