پروژه های انجام یافته

رديف عنوان پروژه محل اجراء كارفرما تاريخ شروع تاريخ اتمام
1

 نقشه برداري ( محله متخصصين )

شهر جديد سهند

 

وزارت مسكن و شهرسازي 1377/04/20 1377/05/20
2

 مجتمع مسكوني68 واحدي نگين باغميشه باهمكاري شركت آذرسديد

شهرك باغميشه فاز 3

 

تعاوني مسكن كبريت ستاره ممتاز 1376/06/15 1377/08/20
3

 آماده سازي كريدور پياده محله 1و2

شهر جديد سهند

 

شركت عمران شهر جديد سهند 1377/7/03 1378/11/30
4

 متمم آماده سازي كريدور پياده محله 1و2

شهر جديد سهند شركت عمران شهر جديد سهند 1378/11/02 1380/05/08
5 ساختمان پايانه بار تبريز روبروي گمرگ سهلان پايانه بار تبريز سازمان حمل ونقل وپايانه هاي كشور 1377/11/14 1380/11/02
6 تكميل ساختمان تعاوني هاي پايانه بار تبريز روبروي گمرگ سهلان پايانه بار تبريز سازمان حمل ونقل وپايانه هاي كشور 1379/12/29 1380/10/29
7

 مجتمع تجاري خدماتي صدف

شهر جديد سهند

 

شركت هرم عمران آذر 1379/11/30 1380/07/20
8

 مدرسه 10 كلاسه سهند فاز 2 شهر جديد سهند

شهر جديد سهند

 

شركت عمران شهر جديد سهند 1382/03/01 1382/07/01
9

 مجتمع 94 واحدي آسمان سهند

شهر جديد سهند

 

شركت هرم عمران آذر 1381/2/25 1383/12/25
10

 مدرسه 10 كلاسه فاز 1 شهر جديد سهند

شهر جديد سهند

 

شركت عمران شهر جديد سهند 1384/2/20 1384/06/20
11

 كشتارگاه صنعتي تبريز باهمكاري شركت آذر آژند (ابنيه )

خسرو شهر – روستاي تازه كند

 

سازمان عمران تبريز 1381/03/05 1386/05/04
12

 كشتارگاه صنعتي تبريزباهمكاري شركت آذرآژند(تاسيسات وتجهيزات )

خسرو شهر – روستاي تازه كند

 

سازمان عمران تبريز 1382/09/11 1387/09/01
13

 احداث ساختمان معاينه فني خودرو

تبريز

 

معاونت فني و عمراني شهرداري تبريز 1383/09/05 1385/12/19
14

 متمم كشتارگاه صنعتي تبريز با مشاركت آذر آژند (ابنيه )

خسرو شهر – روستاي تازه كند

 

سازمان عمران تبريز 1385/03/30 1386/03/30
15

 عمليات ساختماني سوله ماشين آلات در يارد تبريز

تبريز

 

شركت ملي گاز منطقه 8 عمليات انتقال گاز 1385/08/23 1386/04/23
16

مجتمع مسكوني 216 واحدي ماهان يك

 

تبريز مشاركت آذرآژند- هرم عمران اذر 1382/03/04 1385/10/04
17

مجتمع 198 واحدي ماهان دو

 

تبريز مشاركت آذرآژند- هرم عمران اذر 1384/01/30 1389/12/01
18

مجتمع مسكوني 80 واحدي پايدار

 

تبريز مشاركت آذرآژند- هرم عمران اذر 1383/05/08 1386/09/08
19

تکميل عمليات باقيمانده ابنيه کشتارگاه صنعتی تبريز

 

خسرو شهر – روستای تازه کند سازمان عمران تبريز 1386/03/12 1387/09/01
20

تهيه مصالح واجراي عمليات كارهاي ساختماني پست132/230كيلوولت سهند

 

شهر جديد سهند شركت برق منطقه اي آذربايجان 1386/08/23 1388/07/15
21

مجتمع مسکونی 72 واحدی پرديس 1

 

شهر جديد سهند شركت هرم عمران آذر 1387/10/15 1389/06/30
22 برج اولدوز تبريز - مرزداران شركت تعاوني مسكن كاركنان بيمه خدمات درماني استان 1388/04/03 1391/4/04
23 پروژه اجراي عمليات تكميل مجتمع تجاري و فرهنگي روبروي دانشگاه تبريز – بلوار 29 بهمن – روبروي دانشگاه تبريز شهرداري منطقه 2 1387/10/04 1390/090/4
24 پروژه اجراي عمليات تكميل مجتمع تجاري و فرهنگي روبروي دانشگاه تبريز – بلوار 29 بهمن – روبروي دانشگاه تبريز شهرداري منطقه 2 1389/11/18 1390/09/04
25 استاديوم 5000 نفری بوکان بوکان شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور 1388/04/13 1395/08/29
26 پروژه 378 واحدي مسكن مهر كرج كرج– شهرستان ساوجبلاغ –مهرشهر– شهرك ابريشم سازمان مسكن و شهرسازي استان تهران 1389/07/10 1393/03/01
27

پروژه مجتمع تجاري و خدماتي خاوران

 

تبريز – شهرك خاوران شهرداري منطقه 9 1389/06/08 1393/11/08
28

احداث کار خانه تولید درب وپنجره upvc

 

شهرک صنعتی بیلوردی گروه صنعتی آذر اویار 1390/01/15 1391/06/10
29 احداث و تکميل ساختمان پيرامون المان مجموعه فرهنگی وتاريخی مقبره الشعراء

تبریز – مقبره الشعراء

 

شهردای منطقه 10 تبریز 1393/06/13 1395/01/15
30

مجتمع 165 واحدي مهستان

 

شهر جدید سهند شرکت هرم عمران آذر 1393/11/15 1396/12/20