Korumak ve çevre ve güvenliğinin korunması, bütün yasa ve yönetmeliklere ilgili konular şirketin çalışmalarını izlerken Şirketi, Sivil Aralık, yatırım ve geliştirme projeleri ve kütle uygulanması alanında büyük inşaat şirketlerinin Kuzey Batı birini piramit Sağlık tüm çalışanların ve paydaşların ve öncelikli hedefleri olarak müşteri memnuniyetini yerleştirmiş